​730 100 021

Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

V tomto dokumentu vám poskytujeme informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto zásady zpracování osobních údajů. Budete-li mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na email u info@dimworks.cz.

Ochrana soukromí a osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: DIM construction & works s.r.o.
Cedrová 1505, 252 42 Jesenice, Praha – Západ
IČO: 08 93 56 02
DIČ: CZ 08 93 56 02
+420 724 931 897
info@dimworks.cz

Účely zpracování osobních údajů zákazníků
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vyžadujeme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme k vyřízení vaší objednávky. Typicky se jedná o vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, dodací údaje, e-mail, telefon.

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Jaké údaje shromažďujeme
Osobní údaje můžeme shromažďovat během vašeho nákupu nebo při komunikaci s infolinkou naší společnosti.

Údaje, které nám svěřujete:

Kontaktní údaje – můžeme shromažďovat osobní a firemní kontaktní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, a další podobné kontaktní údaje.
Platební údaje – shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování plateb, zejména čísla účtů. Neevidujeme údaje jako jsou čísla kreditních/debetních karet, čísla bezpečnostních kódů.
Údaje o umístění – když si v prohlížeči povolíte služby založené na umístění, můžeme krátkodobě shromažďovat údaje o vaší zeměpisné poloze a naše webové stránky tak přizpůsobí svoje chování (např. v řazení našich aplikačních center).
Údaje o prohlížení webových stránek – shromažďujeme údaje o vašich návštěvách a aktivitě na našich webových stránkách. Některé tyto údaje shromažďujeme prostřednictvím našich automatických nástrojů na shromažďování údajů, kam patří soubory cookies.

Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, zejména v České republice.

Předání osobních údajů třetím osobám
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami, přesto ve vyjmenovaných případech využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou s námi ve smluvním vztahu v souladu s požadavky směrnice GDPR.

Jsou to zejména následující poskytovatelé aplikací a služeb:
Google Analytics – analytika webu
Google Adword – inzerce včetně retargetingu
Facebook – inzerce včetně retargetingu
Seznam.cz – inzerce včetně retargetingu
Sklik – inzerce včetně retargetingu
Zboží.cz – inzerce včetně retargetingu

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další zpracovatele, budeme na ně klást nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování minimálně v souladu se směrnicí GDPR.

CO JSOU SOUBORY COOKIES

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.: 

JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Používání souborů cookie lze odmítnout při vstupu na jakoukoliv stránku tohoto webu v liště "Cookies a nastavení soukromí" nebo nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.